Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bolehkah Sekolah Meminta Zakat Siswa dan Memberi Denda jika Tidak Mematuhinya?

Zakat Fitrah di Sekolah

 Sebagai wujud partisipasi terhadap terselenggaranya zakat fitrah secara optimal, melalui kepanitiaan yang dibentuk, berbagai lembaga diantaranya lembaga sekolah- menawarkan jasa pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dari siswa kepada pihak-pihak yang menerima zakat fitrah. Meski dengan tujuan yang sangat mulia, namun dalam realisasinya seringkali dijumpai kejanggalan-kejanggalan yang perlu mendapat perhatian dan kajian lebih dalam, diantaranya;

Agar program yang dicanangkan berjalan optimal, pihak sekolah mewajibkan siswanya menyalurkan zakat fitrah melalui  kepanitian di sekolah. Berbagai sanksi telah disiapkan untuk mengganjar siswa yang tidak mengindahkan aturan ini.

Para siswa dianjurkan untuk membayar dalam bentuk uang, bukan beras.

Terkadang zakat fitrah tersebut didistribusikan untuk kepentingan sekolah semacam untuk membayar guru, karyawan, pembangunan gedung, dan Iain-Iain. Terkadang pengumpulannya dilakukan sebelum Ramadlan.

Bisakah panitia zakat di sekolah disebut sebagai amil zakat? Serta bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap siswa yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada sekolah?

Salah satu ayat yang menerangkan persoalan seputar zakat ialah :

إن الصدقات للفقراء والمسامين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu 'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ". (QS al-Taubah : 60)

Dalam kitab-kitab fiqh, amil zakat yang tertera dalam firman Allah diatas didevinisikan sebagai orang atau lembaga yang mendapat mandat atau rekomendasi dari imam (atau penggantinya) untuk menangani zakat.

Dari devinisi di atas, istilah amil meliputi petugas penarik zakat, pembagi, atau sekadar petugas pencatat yang telah mendapat mandat dari imam. Selain berhak mendapat bagian dari zakat, mereka juga memiliki wewenang penuh untuk mengalokasikan zakat kepada para penerima zakat selain mereka.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, tercatat bahwa wewenang penanganan zakat pada fase terbawah dibebankan kepada Camat, sedangkan Kades dan Kadus belum memiliki wewenang ini. Dengan demikian, badan amil zakat yang sah adalah orang atau kepanitiaan zakat yang mendapatkan mandat atau rekomendasi dari Camat.

Namun, perlu diperhatikan bahwa amil zakat haruslah orang yang adil dan mengerti ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pembayaran zakat. Hal ini bertujuan agar tidak dikhawatirkan terjadi penyelewengan atau kesalahan dalam pengalokasian zakat.

Sedangkan mengenai kebijakan pihak sekolah yang menerapkan hukuman dan sanksi kepada siswa yang tidak mengindahkan peraturan, secara fiqh hal tersebut dapat dibenarkan. Sebab, kebijakan tersebut diterapkan atas pertimbangan kebaikan siswa dalam rangka pembelajaran. Karenanya, kebijakan ini selaras dengan prinsip dasar seorang pemimpin yang harus bertindak atas dasar mashlahat. Kaidah fiqh menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kinerja Imam terhadap rakyat didasarkan atas kemaslahatan "

Panitia zakat yang dibentuk oleh lembaga sekolah dapat disebut amil jika mendapat rekomendasi dari Camat atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang menangani persoalan zakat. Sedangkan mengenai kebijakan pihak sekolah dalam persoalan ini dapat dibenarkan karena bertujuan untuk menanamkan kepedulian siswa kepada ajaran agama.

Rujukan

إعانة الطالبين (ج 2 ص 77)

وعبارة الكردي العامل من نصبه الإمام في أخذ العمالة من الصدقات فلو استأجره من بیت المال أو جعل له جعلا لم يأخذ من الزكاة

حاشية الجمل (ج 4 ص 98)

(هي) أي الزكاة العمانية الفقير إلى أن قال- ولعامل على الزكاة (كساع) يجبيها (وكاتب) يكتبه ما أعطاه أرباب الأموال (وقاسم وحاشر) يجمعهم (قوله كساع) أي فيستحق إن أذن له الإمام في العمل وإن لم يشترط له شيئا بل وإن شرط أن لا يأخذ شيئا لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما يستحق الغنيمة بالجهاد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى اه‍ شرح م ر

حاشية الحمل على المنهج (ج 5 ص 165)

(قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه) ظاهره ولو كان المعلم كافرا وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه ع ش على م ر (قوله أيضا وللمعلم تعزير التعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اه‍ سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوله تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه  من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه‍ ع ش على م ر

حاشية البجيرمي على المنهج (ج۳ ص ۳۱۸) الجامع

وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور القضاء هذا (إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية الشهادات اولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا 

تحفة المحتاج (ج 3 ص 344-345) الجامع

وله) إذا جاز له التفرقة بنفسه (التوكيل( فيها لرشيد وكذا النحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له وأفهم قوله له إن صرفه بنفسه أفضل (و) له )الصرف إلى الإمام) أو الساعي لأنه نائب المستحقين فيبرأ بالدفع له وإن قال أي الإمام أخذها منك وأنفقها في الفسق لأنه لا ينعزل به قال القفال ويلزمه إذا ظن من إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها لي لأفرقها لأنه إزالة منكر قال الأذرعي كأنهم أرادوا أن يرهقه إلى هذا أو هذا فلا يكتفي منه بوعد التفرقة لأنها فورية ومثلها في ذلك نذر فوري أو كفارة كذلك (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفرقة والاستيعاب وقبضه مبرئ يقينا بخلاف من يفرق بنفسه لأنه قد يعطي غير مستحق (إلا أن يكون جائرا) في الزكاة فالأفضل أن يفرق بنفسه مطلقا لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا

Post a Comment for "Bolehkah Sekolah Meminta Zakat Siswa dan Memberi Denda jika Tidak Mematuhinya?"